Dárcovství těl

O dárcovství těl
Bez popisku

Anatomickým ústavem LF MU prošly, procházejí a budou procházet generace studentů medicíny. V průběhu studia se seznamují se stavbou a uspořádáním orgánových systémů lidského těla, což by nebylo možné bez ušlechtilého rozhodnutí dobrovolných dárců, kteří souhlasí, že po úmrtí jejich těla budou použita pro účely výuky budoucích lékařů.

Pro každého lékaře jsou nezbytné anatomické znalosti stavby lidského těla. Studenti medicíny nejvíce těchto potřebných znalostí nabývají při praktické výuce anatomie na balzamovaných lidských preparátech.

Anatomický ústav lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně může zabezpečit praktickou výuku budoucích lékařů zejména na základě ušlechtilého rozhodnutí dobrovolných dárců, kteří věnují své tělo pro vědecké a výukové účely formou dárcovské smlouvy. Podle této smlouvy Anatomický ústav bezplatně zajistí veškerý transport ostatků zemřelého dárce a jejich kremaci. Zájemci o poskytnutí těla k vědeckým a výukovým účelům mohou kontaktovat sekretariát Anatomického ústavu pro zodpovězení případných dotazů (549 49 1332) nebo zaslat vyplněný a ověřený souhlas a podepsanou smlouvu (viz Souhlas a smlouva ke stažení) na adresu: Anatomický ústav LF MU, Kamenice 3 , Brno, 625 00. Z technických důvodů od 1. 6. 2012 uzavíráme smlouvy pouze s dárci s místem trvalého bydliště ve vzdálenosti do 150 km od Brna

Postup při úmrtí dárce

Příbuzní dárce nebo ohlížející lékař budou vždy kontaktovat:

Anatomický Ústav LFMU
Kamenice 3, 625 00 Brno

na telefonní číslo 549 491 332 (kancelář)
nebo vrátnici UKB: 549 491 312; 733 598 623

Pokud nastane úmrtí doma, kontaktujte AÚ LFMU (viz výše).

Převoz zemřelého zajišťuje pouze smluvní pohřební službu:

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, as
Koliště 7, 60200 Brno
m.tel.: 603 113 300 (nepřetržitý provoz)

Pro příbuzné dárky finanční náklady za převoz nevznikají!

Pieta

"Pieta" je dílo mistra ing. Jaromíra Garguláka, které bylo podpořeno za finanční pomoci MU. Odhalením "Piety" dne 26. října 2007 chceme s hlubokou vděčností poděkovat všem, kteří svým velkorysým darem mohou nabízet, aby Anatomický ústav LF MU byl i nadále místem kvalitního vzdělávání lékařů.

Od roku 2018 pořádá Anatomický ústav LF MU v Kapitulní síni Augustiniánského opatství na Starém Brně Pietu a poděkování dárcům těl.

Akce jsou organizovány MUDr. Markem Joukalem, Ph.D., přednostou Anatomického ústavu, ve spolupráci se Spolkem mediků LF MU.

Děkujeme všem zúčastněným. Zvláštní poděkování patří všem organizátorům a účinkujícím.

Fotogalerie:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info