O nás

ZALOŽENÍ ANATOMICKÉHO ÚSTAVU MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ V ROCE 1919


Snahy o otevření druhé české univerzity vyvrcholily po první světové válce v roce 1919. V Brně byly otevřeny Masarykova univerzita a Vysoká škola zvěrolékařská. Se značným předstihem byli připravováni budoucí učitelé pro jednotlivé obory. Jedním z nich byl anatom Otomar Völker.

Profesor MUDr. et MVDr. h. c. Otomar Völker, se narodil ve Voticích v roce 1871. Vystudoval lékařskou fakultu Karlovy univerzity a již během studia pracoval na Anatomickém ústavu profesora Janošíka. V roce 1905 se habilitoval pro obor normální a srovnávací anatomie, v roce 1911 byl jmenován mimořádným profesorem a současně byl pověřen výukou anatomie domácích zvířat na Vysokých školách technických v Praze. Jeho pedagogické působení přerušila světová válka, kterou prožil jako úspěšný vojenský chirurg. Po skončení války se v roce l918 vrátil na pražský anatomický ústav. V roce 1919 byl profesor Völker jmenován řádným profesorem a současně byl pověřen vedením Anatomických ústavů na obou brněnských vysokých školách. Oběma ústavům položil solidní základy, materiálně je vybavil a především přednášel a zkoušel anatomii mediky i budoucí zvěrolékaře.

Bez popisku

Dne 14. srpna 1919 se sešli profesoři lékařské fakulty Masarykovy univerzity na svém první zasedání v Praze. Na tomto zasedání byli mj. jmenováni MUDr. Josef Podlaha a MUDr. Josef Frank (dosavadní asistenti Anatomického ústavu Karlovy univerzity) asistenty nově založeného Anatomického ústavu v Brně.

Bez popisku

Bez popisku

Anatomický ústav byl provizorně umístěn v Zeměbraneckých kasárnách na ulici Údolní.

Ústav se skládá ze 2 částí, první část je v hlavní budově a skládá se většinou z pracoven zaměstnaneckého personálu, druhá část je přístavbou, úplně nově postavenou v roce 1920 mezi oběma fakultním budovami na Údolní a Úvoze a jsou v ní pitevny, posluchárna a studovna posluchačů.

Část v hlavní budově se skládá z 9 pracoven a z 1 dlouhé chodby, která je třemi zděnými přepážkami rozdělena na samostatné díly. Většinou se používá též k pracovním účelům. Z pracoven je třeba uvést pracovnu profesora s 1 laboratoří, dále pracovny asistentů a demonstrátorů. Mimo to měl v ústavu dočasně vykázány místnosti Anatomický ústav Vysoké školy zvěrolékařské v Brně do té doby, než pro něj nebude vystavěna nová budova na zvěrolékařské škole.

V ústavu je také instalováno anatomické muzeum. Jeho definitivní podoba byla plánována po vystěhování anatomického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské. Profesor Völker zahájil přednášky z anatomie v lednu 1920. Ve stejné době začala také pitevní cvičení a. Taxa za pitevní cvičení byla stanovena na - 5 Kč.

Bez popisku

Prof. MUDr. Libor Páč, CSc.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info