Univerzitní centrum chirurgické anatomie

O pracovišti

Univerzitní centrum chirurgické anatomie (UCCHA) bylo založeno při LF MU v roce 2006. Hlavním cílem centra je edukace studentů pregraduálního a postgraduálního studijního programu i lékařů v oborech, které vyžadují znalost a orientaci v intervenční oblasti lidského těla (např. traumatologii, chirurgii, ortopedii, otorinolaryngologii a dalších oborech invazivní medicíny). Ve spolupráci s Edukačním centrem praktické anatomie pořádá UCCHA kurzy s nácvikem chirurgických i neinvazivních technik. Teoretická i praktická část kurzů probíhá v prostorách Anatomického ústavu LF MU, který má k dispozici dva pitevní sály s audiovizuálním okruhem a přednáškové místnosti.

Vedoucím Univerzitního centra chirurgické anatomie je přednosta Anatomického ústavu doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Cíle centra

Demonstrace některých chirurgických přístupů a zákroků pro studenty 4. - 6. ročníku LF MU v rámci kurzů klinické anatomie a vybraných oborů doktorského studia LFMU

Spolupráce na klinickém výzkumu

Organizace a zabezpečení vzdělávacích kurzů pro lékaře ve spolupráci s klinickými odborníky a Edukačním centrem praktické anatomie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info