Student research topics

Téma:
Inervace endostea a kostní dřeně jako významný faktor ovlivňující hibernaci a uvolnění hematopoetických kmenových buněk

Téma anglicky:
Innervation of the endosteum and bone marrow and its effects to modulation of hibernation and mobilization of hematopoietic stem cells

Vedoucí práce:
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

Předběžné zadání:
Literární rešerše teoretických a klinických údajů o vlivu sympatické inervace na jednotlivé buněčné niky kostní dřeně, které mají zásadní význam pro tvorbu a uvolnění hematopoetických kmenových buněk. Výsledkem by měl být publikovatelný literární přehled velmi aktuálního, ale problematického tématu s výstupy, které mají význam nejen pro základní poznání procesů hematopoézy, ale i pro klinickou praxi. Pro zpracování tématu je nezbytně nutná dobrá znalost angličtiny a práce s elektronickými informačními zdroji. Literatura: původní vědecké práce publikované v našich i zahraničních časopisech.


Téma:
Reakce buněčných elementů imunitního systému po traumatickém poškození nervové soustavy

Téma anglicky:
A reaction of the immune cellular elements following traumatic injury of the nervous system

Vedoucí práce:
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

Předběžné zadání:
Literární rešerše teoretických a klinických údajů o buněčné a molekulární reakci buněk imunitního systému na traumatické poškození nervové soustavy. V posledních letech je stále více v popředí zájmu studium podílu buněk imunitního systému jak na degenerativních, tak i na reparačních procesech v nervové soustavě. Výsledkem by měl být literární přehled velmi aktuálního tématu s výstupy, které mají význam nejen pro základní poznání procesů probíhajících v organizmu, ale i pro klinickou praxi. Pro zpracování je nezbytně nutná dobrá znalost angličtiny a práce s elektronickými informačními zdroji. Literatura: původní vědecké práce publikované v našich i zahraničních časopisech.


Téma:
Imunomodulace a reaktivace regeneračního programu neuronů

Téma anglicky:
Immunomodulation and reactivation of intrinsic regeneration program of neurons

Vedoucí práce:
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

Předběžné zadání:
Literární rešerše dosud známých poznatků o úloze zánětlivých mediátorů na regenerační program neuronů a nastínění nových strategií při řešení neurodegenerativních onemocnění. Výsledkem by měl být publikovatelný literární přehled klinicky velmi aktuální problematiky, kde bude student prvním autorem. Existuje možnost zapojení studenta do řešení tématu podporovaného grantovou agenturou. Pro zpracování je nezbytně nutná dobrá znalost angličtiny a práce s elektronickými informačními zdroji.


Téma:
Změny hematoencefalické bariéry po subarachnoidálním krvácení

Vedoucí práce:
MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Předběžné zadání:
Literární rešerše teoretických a klinických údajů o buněčných a molekulárních změnách hematoencefalické bariéry po subarachnoidálním krvácení. Výsledkem by měl být literární přehled tohoto velmi aktuálního tématu s multidisciplinárními výstupy. Pro zpracování je nezbytně nutná dobrá znalost angličtiny a práce s elektronickými informačními zdroji. Literatura: původní vědecké práce publikované v našich i zahraničních časopisech.


Téma:
Změny hematolikvorové bariéry po subarachnoidálním krvácení

Vedoucí práce:
MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Předběžné zadání:
Literární rešerše teoretických a klinických údajů o buněčných a molekulárních změnách hematolikvorové bariéry po subarachnoidálním krvácení. Výsledkem by měl být literární přehled tohoto velmi aktuálního tématu s multidisciplinárními výstupy. Pro zpracování je nezbytně nutná dobrá znalost angličtiny a práce s elektronickými informačními zdroji. Literatura: původní vědecké práce publikované v našich i zahraničních časopisech.


Téma:
Reakce ependymálních buněk mozkových komor na poškození nervové soustavy

Vedoucí práce:
MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Předběžné zadání:
Literární rešerše teoretických a klinických údajů o signalizační role ependymálních buněk v reakci na poškození nervové soustavy. Výsledkem by měl být literární přehled tohoto velmi aktuálního tématu s multidisciplinárními výstupy. Pro zpracování je nezbytně nutná dobrá znalost angličtiny a práce s elektronickými informačními zdroji. Literatura: původní vědecké práce publikované v našich i zahraničních časopisech.


Téma:
Inervace malých kloubů ruky

Vedoucí práce:
MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Předběžné zadání:
Literární rešerše teoretických a klinických údajů inervace malých kloubů ruky. Výsledkem by měl být literární přehled tohoto velmi aktuálního tématu, které úzce souvisí s operační léčbou arthritid. Práce může být doplněna preparací kadaverózního materiálu. Pro zpracování je nezbytně nutná dobrá znalost angličtiny a práce s elektronickými informačními zdroji. Literatura: původní vědecké práce publikované v našich i zahraničních časopisech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info