Current projects

Komplexní genomové profilování u pacientek s karcinomem ovaria léčených platinovými deriváty: identifikace prediktivních biomarkerů a ověření využitelnosti precizní onkologie (NU21-03-00306)

Řešitel na MU:

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Fakulta / Pracoviště MU:

Středoevropský technologický institut

Období řešení:

5/2021 — 12/2024

Investor/Program:

Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026

 

Výpočtové modelování pulzačního proudění v poddajných trubicích s aplikací na tandemovou stenózu karotidy (GA21-21935S)

Řešitel na MU:

doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Fakulta / Pracoviště MU:

Lékařská fakulta

Období řešení:

4/2021 — 3/2024

Investor/Program:

Grantová agentura ČR / Standardní projekty

 

Vstříc 3D modelování mozkových bariér (8J21DE001)

Řešitel na MU:

doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Fakulta / Pracoviště MU:

Lékařská fakulta

Období řešení:

1/2021 — 12/2022

Investor/Program:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Aktivita MOBILITY

 

Změny ve strukturách nervové soustavy v reakci na poškození (MUNI/A/1520/2020)

Řešitel na MU:

doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Fakulta / Pracoviště MU:

Lékařská fakulta

Období řešení:

1/2021 — 12/2021

Investor/Program:

Masarykova univerzita / Specifický výzkum - podpora studentských projektů

 

Reanimace obličeje při obrně lícního nervu: Zdvojená inervace motorické jednotky v experimentu in vivo (MUNI/11/SUP/01/2020)

Řešitel na MU:

doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Fakulta / Pracoviště MU:

Lékařská fakulta

Období řešení:

10/2020 — 9/2021

Investor/Program:

Masarykova Univerzita / Interní projekty LF

Multidisciplinary approach to modulate neuroimmune crosstalk associated with pathological pain after chronic spinal cord injury (254/C/2017)

Řešitel na MU:

prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

Fakulta / Pracoviště MU:

Lékařská fakulta

Období řešení:

3/2018 — 12/2021

Investor/Program:

Nadace/fond - zahraniční / LA MARATÓ DE TV3 FOR

 

 

EDUC Virtual Mobility

Online Education of the Limb Anatomy (OELA)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info